Nogle billeder fra en nattur

   Tak til Hammershuscafeteriaet for godt samarbejde

af naturvejleder Jens Ole Fassel

Foto:

Hans Ulrik Fassel Steffen Munk
Jon Hye-Knudsen
Marsæl